Onze visie


Wat is osteopathie :

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het onderzoeken en behandelen van bewegingsbeperkingen in het lichaam.
De oorzaak van een bewegingsbeperking bevindt zich vaak op een andere plaats in het lichaam dan waar de klachten optreden.

Er wordt steeds gewerkt op 3 systemen:


  •  Het pariëtale systeem: spieren, pezen, botten, gewrichten,…

  •  Het viscerale systeem: de organen, fascia, bloedvaten, lymfevaten, het zenuwstelsel

  •  Het craniosacrale systeem: de schedel, de wervelkolom, het heiligbeen


Deze drie systemen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar constant. Vandaar dat een probleem in het ene systeem zich kan uiten aan de hand van symptomen in het andere.

De therapie is gebaseerd op enkele principes:

  •  De wisselwerking tussen structuur en functie: Het intact zijn van een structuur is essentieel voor het goed functioneren ervan.

  •  Het lichaam is een biologische eenheid: Alle structuren en alle functies zijn met elkaar onafscheidelijk verbonden

  •  Het lichaam bezit zelfregulerende mechanismen: Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houdenHoe past dit in onze visie :

De mens één geheel :

De mens is een netwerk van beenderen, spieren, pezen, zenuwen, bloedvaten, lymfebanen, hormonen, organen, fasciën en…… emoties.
De pijnpunten die de patiënt aanwijst zijn daar een onderdeel van en worden dus volgens ons het best in relatie gebracht met dit netwerk om efficiënt te werken.


Als osteopaat :

We trachten de harmonie in het lichaam terug te herstellen, daarbij tonen we de patiënt de juiste weg naar herstel. We trachten het lichaam in staat te stellen om zichzelf te genezen en hierbij zal de patiënt uiteindelijk zijn lichaam zelf moeten herstellen. Vandaar dat er tussen de verschillende behandelsessies telkens eerder een ruime tussenpauze zit, vaak enkele weken.
We worden als mens geconfronteerd met zowel fysieke als emotionele traumata. Bij het verwerken van al deze traumata is een goede fysieke en geestelijke conditie onontbeerlijk, zoniet raakt het energiepeil van het lichaam uitgeput en geraken we in een viscieuze cirkel. De spreekwoordelijke emmer is overgelopen. Als osteopaat proberen we hier onze bijdrage te leveren, dit met de emmer zoveel mogelijk leeg te maken en de viscieuze cirkel te doorbreken.
We zullen dit proberen we met de algehele beweegelijkheid van al de structuren (beenderen, spieren, pezen, zenuwen, bloedvaten, lymfebanen, hormonen, organen, fasciën ) te testen, waarbij een verlies aan beweegelijkheid vaak de oorzaak kan zijn van vele klachten (functionele letsels), en deze  zonodig te behandelen.


Het belang van preventie :

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een regelmatige checkup van uw lichaam en regelmatige lichaamsbeweging (veel) erger kan voorkomen. Preventie houdt uw levenskwaliteit op peil.Vraag vrijblijvend info over uw specifiek probleem.

Behandeling osteopathie:

  • Is niet op voorschrift van de arts.

  • Je geniet van een terugbetaling door het ziekenfonds.

  • Het aantal terugbetalingen verschilt per ziekenfonds.

If health is perfect, it only proves perfect harmony in the physiological action of the body in all its parts and functions. Any variation from perfect health marks a degree of functional derangement in the physiological department of man. Efforts at restoration from the diseased to the healthy condition should present but one object to the mind, and that is to explore minutely and seek the variation from normal. —Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy